รายละเอียดสนามสอบ (Exam location)

Exam location  สถานที่สอบ
สนามสอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Srinakharinwirot University,  Prasarnmit campus 114 Soi Sukhumvit 23, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

The examination building  อาคารสอบ
Vit Virod building  อาคารวิทยวิโรฒ
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School Secondary
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)