คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบตนเองด้วยการตรวจ ATK มาให้เรียบร้อย พร้อมกับแสดงผลการตรวจเป็น
เอกสารก่อนเข้าสอบ

ชุดสุภาพที่ไม่อนาจาร หรือ ชุดนักเรียนที่เป็นเครื่องแบบของสถานที่ศึกษากำหนด

ผู้เข้าสอบต้องศึกษาข้อมูลจากประกาศ และข้อกำหนดการเข้าสอบให้ถ้วนถี่ทุกครั้ง ถ้าเกิดปัญหาดังกล่าวผู้เข้าสอบจะถูกพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและข้อสรุปขึ้นอยู่กับผู้คณะกรรมการกองอำนวยการเป็นผู้ตัดสินว่าสามารถเข้าสอบได้หรือไม่

ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบตนเองด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ตามประกาศที่ได้ชี้แจงไว้แล้ว

ตามระเบียบที่กำหนดเป็นเครื่องคิดเลขแบบไม่มีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ทางสนามสอบจะดำเนินการตามข้อหนดที่ ได้มีการแจ้งให้กับผู้เข้าสอบ
https://tservices.eptb.swu.ac.th/wp/gsat-practice/